Інструктор з фізичної культури пропонує

Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу «Я», одним із компонентів якого є «Я – здоровий».
Одним із актуальних завдань у практиці роботи нашого дошкільного навчального закладу є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, вироблення навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей.

Великий педагог В. Сухомлинський з цього приводу писав: «Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили.»

В ЗДО №116 проводиться повноцінна фізкультурно-оздоровча робота, направлена на відновлення, корекцію, профілактику, укріплення здоров’я дітей та їх фізичного розвитку.

Форми роботи з дітьми:
- ранкова гімнастика;
- фізкультурні заняття;
- спортивні свята;
- рухливі та спортивні ігри;
- прогулянки;
- фізкультурне дозвілля;
- організація самостійної рухової діяльності дітей;
- туризм;
- розваги та багато іншого, що забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей дошкільного віку.
В умовах дитячого садка впроваджуються різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров'язбережувального характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців.

Сохацька Лариса Василівна

Інструктор з фізичної культури
Педагогічний стаж - 26 років