З історії

Як все починалося...

Територія закладу за площею 10400 кв.м.

Загальна площа будівлі - 2293,3 кв.м.

З дня відкриття в закладі функціонувало 13 груп.

З 2000 по 2003р. - працювало 10 груп.

В 2002 році відкрито групу змішаного типу, у 2003 році - групу  дітей раннього розвитку.

Мережа груп з 2003 року  залишається сталою, 10 груп  розвитку дітей дошкільного віку, 3   групи розвитку дітей ріннього віку.

Впровадження Базової програми   розвитку дитини дошкільного віку "Я  у Світі" з урахуванням положень Закону України "Про дошкільну освіту", реалізація особистісно-орієнтованого підходу організації життєдіяльності дітей - провідна діяльність комунального дошкільного начального закладу №116.

З 1999 року заклад започаткував роботу в міській лабораторії по апробації програми навчання "Крок за кроком", що на даний час є пріоритетною, сприяє переходу до нового типу гуманістично спрямованої інноваційної освіти.

Накопичений матеріал експериментальної діяльності (наказ№56) за оцінною експертизою знайшов своє відтворення в творчих наробках, досвідах роботи, творчої самореалізації педагогів закладу.

Згідно спрямованості роботи закладу, оновлення педагогічної системи розвитку особистості в дошкільній установі №116 впроваджуються інноваційні технології.