Результати моніторингу якості освіти

Аналітична довідка за підсумками первинної діагностики  стану сформованості навчально-виховних умінь та навичок дітей за державною програмою «Українське дошкілля» та «Дитина» в КЗ «ДНЗ (ясла-садок) 116» КМР станом на вересень 2020р.

 Згідно плану роботи ЗДО № 116 у вересні 2020 року вихователями було проведене первинне моніторингове вивчення стану сформованості освітніх умінь за програмою "Українське дошкілля" - 146 чол. (10,11,12,4,7,3,13 групи), "Дитина в дошкільні роки" - 24 чол (6 група) та за програмою "Дитина"- 50 чол. (8 та 9 групи)(кваліметрична модель). 

Мета:

 • Систематизувати та скоректувати процес індивідуального розвитку кожної дитини, забезпечити реальне визначення результатів освітнього процесу.
 • звести до мінімуму помилки в оцінці сформованої компетентності дитини, виявити рівень володіння уміннями і навичками за державними програмами.

Під час роботи з дітьми використовувався діагностичний інструментарій, в який були включені завдання на розвиток основних компетентностей дитини. 

В основу діагностичних  завдань були включені вправи на виявлення психічного розвитку, основних компетентностей дітей кожного віку. Щодо вивчення показників життєвої компетентності дітей преддошкільного віку використовувався методичний інструментарій за програмою розвитку дитини «Українське дошкілля» та «Дитина».

Даний діагностичний інструментарій дозволив визначити ступінь основних програмових вимог:

 • рівень розвитку розумових та пізнавальних здібностей дитини
 • рівень фізичного розвитку
 • рівень мовленнєвої компетентності
 • рівень соціально-моральної активності
 • рівень трудових умінь та навичок і ін.

Діагностика дозволила визначити рівень розвитку кожної дитини і встановити проблемні складові, які необхідно вирішити протягом року.

Діагностика рівня розвитку дітей визначила, що є труднощі та низький рівень з мовленнєвого розвитку, основ економічного виховання, окремих завдань з розділу народознавства і інші.

За даними аналітичних таблиць видно, що рівень виконання завдань пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку є значно вищий,  як рівень виконання завдань логіко-математичного розвитку, соціально-морального та трудової діяльності.  Для організації освітнього процесу з дітьми слід врахувати наступні рекомендації:

 • Спрямувати визначення завдань різного ступеня складності за розділами програми.
 • Урізноманітнити форми індивідуальної роботи для оволодіння дітьми мовленнєвою компетентністю.
 • Активно використовувати методи педагогічного впливу педагогічних технологій на розвиток у дітей пізнавального та соціального спрямування.
 • Використовувати освітні додаткові ресурси для збагачення мовленнєвого досвіду дітей, пізнавального розвитку.
 • Під час планування освітнього процесу враховувати, що провідною діяльністю дошкільників є гра.

Методист: Л.М.Чайковська

docx Аналітична довідка за підсумками первинної діагностики стану сформованості освітніх умінь та навичок дітей за державними програмами «Дитина» та «Українське дошкілля» 19.93 kB