Протидія булінгу

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ЗВЕРНЕННЯ У РАЗІ ВИПАДКУ БУЛІНГУ

Миронова Лілія Володимирівна - директор КЗДО №116 КМР

0564701004

Нормативно-правова база. Булінг

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Лист МОН України від 29. 12. 2018 № 1/9 – 790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу»

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/4/7909.pdf

Рекомендації МОН України від 18 12. 2018 для закладів освіти щодо застосування норм норм закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/14/buling.pdf

Відповідальність осіб щодо булінгу (стаття 173)

https://i.factor.ua/ukr/law-42/section-228/article-22800/

Закон України Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

Наказ МОН від 26.02.2020 р. № 293 Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)

Процедура подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора закладу освіти про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування), де вказується інформація щодо джерела її отримання: • Постраждалий чи свідок булінгу (цькування); • Підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками; • Достовірна інформація від інших осіб та часу: • Як довго триває; • Одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер

3. Відповідно до такої заяви керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

4.Наказом керівника закладу освіти пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, психолога та соціального педагога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

5. Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

6. Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

7.За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи на протязі однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.

8. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

9. У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із заявою до органів Національної поліції України.

10. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11. За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

1. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

2. До складу комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

3.Комісія з’ясовує обставини булінгу.

4.Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор школи повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії. .

pdf Заходи протидії булінгу 2023.pdf 109.02 kB
pdf ЗРАЗОК-ЗАЯВИ-ПРО-ВИПАДКИ-БУЛІНГУ.pdf 89.21 kB