Методична скарбничка

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» працює на забезпечення різнобічного розвитку дитини на засадах компетентнісного, особистісно орєнтованого та інклюзивного підходах, наступності між ланками освіти в умовах художньо-естетичної активності та формування позитивного емоційного ставлення до світу, розвитку навичок культури взаємодії та культури мислення.

Провідні засоби впливу на формування успішної компетентності особистості: 

  • Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності особистісно - орієнтованого підходу.
  • Забезпечення гармонійного гуманного розвитку особистості.
  • Створення розвивального середовища для здійснення індивідуальних форм активності дітей та педагогів.
  • Впровадження інноваційних технологій, педагогічних ідей на розвиток особистості. 
  • Забезпечення формування безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя.
  • Забезпечення реалізації особистісного "Я" дитини через художньо-продуктивну активність, сталий розвиток.

Завдання на 2021 - 2022 навчальний рік 

1. Сприяти формуванню самоефективної гармонійної особистості, реалізації її індивідуальних творчих потреб в умовах мистецько-творчої особистості.

2. Активізувати роботу по формуванню культуриінженерного мислення, розумову, пізнавальну діяльність дітей, як фундамент успішності майбутнього школяра.

3. Удосконалювати роботу на забезпечення освітнього процесу формами і методами формування морально-етичного ставлення до життя, культури добросусідства.

Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти: 

1.Базовий компонент дошкільної освіти, 2021 р.

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", 2017 р.

3. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина", 2020 р.

4. Комплексна освітня програма "Дитина в дошкільні роки", 2015 р.

5. Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, 2019 р.

6. Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти, 2019 р..

7. "Вчимося жити разом". Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років. 2019 р.

8. Комплект навчальних програм наскрізного інтегрованого курсу за вибором "Культура добросусідства", 2018 р.

9. STREAM - освіта "Стежинка у Всесвіт. Альтернативна програма у формуванні культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку (К.Л.Крутій), 2020 р.

pdf Рекомендації МОН 2020-2021 260.95 kB