Методична скарбничка

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» працює на забезпечення різнобічного розвитку дитини на засадах компетентнісного, особистісно орєнтованого та інклюзивного підходах, наступності між ланками освіти в умовах художньо-естетичної активності та формування позитивного емоційного ставлення до світу, розвитку навичок культури взаємодії та культури мислення.

Провідні засоби впливу на формування успішної компетентності особистості: 

  • Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності особистісно - орієнтованого підходу.
  • Забезпечення гармонійного гуманного розвитку особистості.
  • Створення розвивального середовища для здійснення індивідуальних форм активності дітей та педагогів.
  • Впровадження інноваційних технологій, педагогічних ідей на розвиток особистості. 
  • Забезпечення формування безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя.
  • Забезпечення реалізації особистісного "Я" дитини через художньо-продуктивну активність, сталий розвиток.

Завдання на 2021 - 2022 навчальний рік 

1. Сприяти формуванню культури інженерного мислення у дітей передшкільного віку засобами STREAM - освіти

2. Активізувати роботу на забазпечення технологій тьюторського супроводу, формування готовності до нової соціальної позиції "школяр" в умовах використання інноваційних технологій; 

3. Удосконалювати роботу формування духовного потенціалу засобами мовленнєвої компетнтності. 

pdf Рекомендації МОН 2020-2021 260.95 kB