Методична скарбничка

Заклад дошкільної освіти «Пролісок» працює на забезпечення різнобічного розвитку дитини на засадах компетентнісного, особистісно орєнтованого та інклюзивного підходах, наступності між ланками освіти в умовах художньо-естетичної активності та формування позитивного емоційного ставлення до світу, розвитку навичок культури взаємодії та культури мислення.

Пріорітетні напрями впливу на формування  компетентності особистості в умовах воєнного стану: 

  • Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності особистісно - орієнтованого підходу.
  • Забезпечення національно-патріотичного розвитку особистості.
  • Створення розвивального середовища для здійснення індивідуальних форм активностей  дітей через дистанційні, очні та змішані формати навчання .
  • Впровадження інноваційних технологій, педагогічних ідей на розвиток особистості. 
  • Забезпечення формування безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя в період воєнного стану.
  • Забезпечення реалізації особистісного "Я" дитини через художньо-продуктивну активність, сталий розвиток.

Завдання на 2023 - 2024 навчальний рік 

1. Спрямувати роботу закладу на впровадження програми освіти дітей раннього та дошкільного віку "Освіта і піклування"

2. Удосконалювати роботу формування національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку через гру як природний ресурс дитини..

3. Активізувати роботу взаємодії самоефективної гармонійної особистості у формуванні економічної компетентності та створення безпечних умов для всебічного розвитку.

Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти: 

1.Базовий компонент дошкільної освіти, 2021 р.

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", 2017 р.

3. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина", 2020 р.

4. Програма розвитку дитини раннього та дошкільного віку "Освіта і піклування", 2021 р.

5. Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, 2019 р.

6. Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти, 2019 р..

7. "Вчимося жити разом". Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років. 2019 р.

8. Комплект навчальних програм наскрізного інтегрованого курсу за вибором "Культура добросусідства", 2018 р.

9. STREAM - освіта "Стежинка у Всесвіт. Альтернативна програма у формуванні культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку (К.Л.Крутій), 2020 р.

10.Україна - моя Батьківщина. Парціальна програма з національно-патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку., 2022 р.